(Regionale) netwerkzorg

Bij netwerkzorg is het de bedoeling dat de cliënt centraal wordt gesteld en wordt er een netwerk van zorg rondom hem of haar gecreëerd. Er zijn veel definities in omloop, maar een veel gebruikte is: “een gecoördineerde manier van samenwerken van een groep zorgaanbieders om de gezondheidsuitkomsten van patiënten en/of de efficiency te verbeteren”.

Netwerkzorg is ook een invulling van de regionale samenwerking zoals het Integraal Zorgakkoord voorstaat om zo de juiste zorg op de juiste plek, passende zorg, te organiseren.

Netwerkzorg heeft drie juridische aandachtspunten:

  1. Voor welke vorm van samenwerken wordt gekozen?
  2. Hoe is de verantwoordelijkheidsverdeling geregeld?
  3. Zijn de privacyregels voldoende geborgd?