On Demand Webinar

Opname januari 2023

Knb op aanvraag neem hiervoor contact op

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierechtOnderwerpen

  • Aspecten van de uitsluitingsclausule
  • Geclausuleerd vermogen en convenant
  • Overgangsrecht 2012
  • Annotatie: Hoge Raad 23 december 2022 | Verjaring vergoedingsrechten
  • Vergoedingsrecht en overgangsrecht
  • Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 6 september 2022 | Verrekening en negatief vermogen
  • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 maart 2022 | Huwelijkse voorwaarden ‘doorbreken’
  • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 november 2022 | Peildatum verrekening
Werkwijze Jurisprudentie