Journaal huwelijksvermogensrecht | juni

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 25 mei 2021 | Art. 1:102 BW en de redelijkheid en billijkheid
 2. Schulden en afstand van de gemeenschap
 3. Annotatie: Gerechtshof 's Hertogenbosch 8 juni 2021 | Uitleg vergoedingsregeling
 4. Annotatie: Rechtbank Den Haag 10 maart 2021 | Huwelijksvermogensrecht analoog?
 5. Overzicht uitspraken: Gelijke delen studieschuld? Art. 1:100 BW
 6. Overzicht uitspraken: Verknochtheid en (immateriële) schadevergoedingsuitkering
 7. Annotatie: Gerecht in eerste aanleg Curacao | Moord en huwelijk
 8. Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 mei 2021 | Machtiging ex tot verkoop?
 9. Annotatie: Gerechtshof Den Haag 6 mei 2021 | Uitsluitingsclausule en economische eigendom
 10. Annotatie: Rechtbank Rotterdam 19 mei 2021 | Gift en toestemming
 11. Annotatie: Gerechtshof Den Haag 28 mei 2021 | Het wagonstelsel in het IPR

Spreker(s)

prof.-dr.-Freek-Schols.jpg
prof. mr. Freek Schols

hoogleraar Radboud Universiteit

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie