Medezeggenschap in beweging in 2023

In 2023 is het medezeggenschapsrecht weer volop in beweging geweest met interessante uitspraken. In dit Journaal wordt stilgestaan bij enkele essentiële uitspraken van afgelopen jaar.

 Jurisprudentie

Gerechtshof Amsterdam 29 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:922
Hoge Raad 3 november 2023, ECLI:NL:HR:2023:1514
Gerechtshof Amsterdam 6 juli 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:1899