On Demand Webinar

Opname juni 2023

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: ArbeidsrechtOnderwerpen

  • Geen ernstige en duurzame verstoorde arbeidsrealatie
  • Beëindiging uitzendovereenkomst bij ziekte uitzendkracht
  • Geen nieuw toetsingskader
  • Voldoende verbeterkans
  • Ontslag op staande voet
  • Tijd voor aanvang werk
Werkwijze Jurisprudentie