Jurisprudentie huurrecht | april

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Annotatie: Rechtbank Amsterdam 9 maart 2021 | Onvoorziene omstandigheden
  2. Annotatie: Rechtbank Gelderland 16 maart 2021 | Vordering tot huuropschorting
  3. Annotatie: Rechtbank Rotterdam 27 oktober 2020 | Verlenging ontruimingsbescherming, voorvraag kwalificatie bedrijfsruimte
  4. Annotatie: Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 15 december 2020 | Overlast
  5. Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 16 maart 2021 | Recht van opstal, art. 7:226 & 7:227 BW
  6. Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden | Bestemming, exploitatieverplichting, onderhuur
  7. Annotatie: Rechtbank Noord -Nederland 16 februari 2021 | Beëindiging, kwalificatie, afwijkend beding
  8. Annotatie: Gerechtshof Den Haag 22 december 2020 | Ontbinding huurovereenkomst

Spreker(s)

In dit webinar te bespreken jurisprudentie