Jurisprudentie huurrecht | juni

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Corona en huurrecht
  2. Overzicht uitspraken: Corona
  3. Rode draad corona rechtspraak
  4. Wijzigingen regelgeving huurprijzen sinds 2015
  5. Recente regelgeving huurprijzen
  6. Huurverhoging per 1 juli 2020

Spreker(s)

In dit webinar te bespreken jurisprudentie