Jurisprudentie strafrecht | Medeplegen | Medeplichtigheid | Poging, voorbereiding en terugtred | Maart 2021

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Overzicht uitspraken: Medeplegen
  2. Overzicht uitspraken: Medeplichtigheid
  3. Overzicht uitspraken: Poging, voorbereiding en terugtred

Spreker(s)

mr.-Rob-ter-Haar.jpg
mr. Rob ter Haar

docent aan de Universiteit Utrecht en verbonden als buitenpromovendus aan de VU, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie