Kort geding | spoedeisend belang en verweer

In dit webinar krijgt u een overzicht van de (on)mogelijkheden in kort geding. Daarbij wordt aandacht besteed aan het formuleren van een effectieve vordering (de haalbaarheid en bepaalbaarheid van de vordering), het spoedeisend belang en het verweer.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. De aanvraag
  2. Webinar kort geding: spoedeisend belang en verweer
  3. Voorbeelden van vorderingen met spoedeisend belang
  4. Geen spoedeisend belang
  5. Overzicht uitspraken: Spoedeisend belang in hoger beroep
  6. Het verweer
  7. Proceskosten

Spreker(s)

mr.-Petra-de-Bruin.jpg
mr. Petra de Bruin

senior rechter A Rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie