Liar liar pants on fire: de kennelijk leugenachtige verklaring als bewijsmiddel

Kennelijk leugenachtige verklaring: het is niet uitgesloten dat de rechter, onder nader door de Hoge Raad aangegeven voorwaarden, een onwaar gebleken verklaring van de verdachte als bewijsmiddel gebruikt. Een dergelijke bewijsconstructie is van bijzondere aard en deze is alleen toegelaten als het gebruik van die verklaring voor het bewijs door de rechter in overeenstemming met nader bepaalde vereisten toereikend wordt gemotiveerd. Terughoudend gebruik van deze bewijsconstructie ligt dan ook in de rede.Jurisprudentie

Hoge Raad 20 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1864