Medezeggenschap grote bedrijven | WEBINAR 6/11 reorganisatie

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Wet op de Ondernemingsraden
  2. Adviestraject art. 25 WOR
  3. Welke besluiten
  4. Voorgenomen besluit
  5. Adviesplichtig besluit
  6. Uitvoeringsbesluit
  7. Informatie personele gevolgen
  8. Gefaseerde besluitvorming
  9. Informatieverstrekking

Spreker(s)

In dit webinar te bespreken jurisprudentie