Medezeggenschap grote bedrijven | Wet op de Ondernemingsraden | Externe adviesopdracht | | Marginale toetsing | Gefaseerde besluitvorming | Reikwijdte motiveringsplicht

Betrekken van de werknemersvertegenwoordiging bij een reorganisatie. Wat zijn de wettelijke verplichtingen in kleine en grote ondernemingen en welke aanpak bevordert een soepel reorganisatieproces?

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Wet op de Ondernemingsraden
  • Adviestraject art. 25 WOR?
  • Welke besluiten
 2. Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 28 oktober 2020 | Uitvoeringsbesluit
 3. Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 21 april 2010 | Reikwijdte motiveringsplicht
 4. Annotatie: Hoge Raad 17 december 2014 | Informatie personele gevolgen
 5. Gefaseerde besluitvorming
 6. Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 16 maart 2018 | Gefaseerde besluitvorming
 7. Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 10 oktober 2017 | Wezenlijke invloed
 8. Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 9 juli 2021 | Marginale toetsing
 9. Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 10 december 2019 | Belang informatieverstrekking
 10. Annotatie: Gerechtshof Amsterdam 5 november 2020 | Externe adviesopdracht

Spreker(s)

mr.-Muriel-Nolet.jpg
mr. Muriël Nolet

advocaat en partner Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel
mr.-Els-Unger.jpg
mr. Els Unger

advocaat Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie