Meer- en minderwerk | context, keten van stakeholders | wettelijke regeling art. 7:755 BW | contractuele afwijkingen

"Meer en minder werk” betreft een van die onderwerpen bij bouwprojecten die snel aanleiding kunnen geven tot discussies tussen opdrachtgever en aannemer. Opdrachtgevers willen binnen hun budget en planning blijven en willen bij wijzigingen in het werk weten waar zij aan toe zijn – aannemers willen betaald krijgen voor al het verrichte werk. Het is dus zaak om duidelijke afspraken over meer en minder werk te maken in aannemingsovereenkomsten en om daar naar te handelen.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Keten van bouwcontracten
 2. Keten van stakeholders bouwcontracten
 3. De wettelijke regeling van meerwerk
 4. Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 november 2018 | Werkzaamheden niet in opdracht
 5. Annotatie: Raad van Arbitrage voor de Bouw 17 oktober 2011 | Werk van stoffelijke aard
 6. Annotatie: Raad van Arbitrage voor de Bouw 17 mei 2018 | Onverwachte afwijkende voorziening
 7. Annotatie: Hoge Raad 2 oktober 2009 | Betere grondslag
 8. Extra wens van opdrachtgever
 9. Waarschuwingsplicht van aannemer
 10. Artikel 7:755 BW
 11. Annotatie: Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden 20 november 2018 | Prijsverhoging door toevoegingen
 12. Annotatie: Gerechtshof den Haag 13 januari 2015 | Deskundigheid van opdrachtgever
 13. Semi - dwingend recht
 14. Minder werk
 15. Contractuele afwijkingen
 16. Werkomschrijving
 17. Waarschuwingsplicht van aannemer
 18. Berekening van meer en minder werk

Spreker(s)

mr.-Timo-Huisman.jpg
mr. T.M. Huisman

advocaat Loyens & Loeff N.V.

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie