Moet ook een werkgever de arbeidsovereenkomst duidelijk en ondubbelzinnig opzeggen?

De Hoge Raad heeft een arrest gewezen over de maatstaf voor de opzegging van een arbeidsovereenkomst door de werkgever. Jerre de Jong bespreekt in 3 minuten dit arrest.Jurisprudentie

Hoge Raad 26 januari 2024, ECLI:NL:HR:2024:111