De systematiek van de Omgevingswet

Er staat veel op stapel met de nieuwe Omgevingswet. In de deze video wordt de systematiek van de Omgevingswet besproken.