Nationale autoriteiten moeten alle inspanningen leveren om thuisplaatsing van uithuisgeplaatste kinderen te bevorderen

Kind is bij geboorte meteen geplaatst in een perspectief biedend pleeggezin. Moeder heeft als doel om zelf voor haar kind te kunnen zorgen en wil professionele hulp om een kans te krijgen om dat doel (op termijn) te kunnen bereiken. Minderjarige is inmiddels 10 maanden oud. Het gezag van moeder is geschorst. Moeder vordert dat de voogd van de GI haar inschrijft bij GGZ Drenthe voor een hulpverleningstraject aldaar. Wat doet de voorzieningenrechter?Jurisprudentie

Rechtbank Amsterdam 14 december 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:7517