NCC neemt forumkeuze graag aan

Partijen moeten uitdrukkelijk overeenkomen hun zaak aan het NCC voor te l,egge op straffe van verwijzing naar de gewone overheidsrechter. Zaak NCC 2020:2277 van 14 april 2020 draait om deze rechtsvraag. Het gaat om dezelfde partijen als in het eerste interview, waarbij zij op basis van de LOI hebben onderhandeld over een Transaction Agreement (TA) met daarin opgenomen een forumkeuze voor het NCC. Deze TA is niet door partijen ondertekend.. De rechtsvraag is nu of is voldaan aan het wettelijke vereiste dat “uitdrukkelijk” voor het NCC is gekozen en dat een dergelijk niet ondertekend document toch een rechtsgeldige forumkeuze kan inhouden. Het NCC beantwoord deze vragen bevestigend. Is hier sprake van wensdenken nu het NCC pas 6 uitspraken in 5 zaken heeft gedaan?