NFT, metaverse en intellectueel eigendomsrecht | Auteursrecht en portretrecht

PO punt(en): 1

Kosten: € 100,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen


  • De koper van een NFT is niet automatisch rechthebbende geworden op de auteursrechten op het object dat in de NFT is opgenomen
  • Door het vermengen van NFT’s kan inbreuk worden gemaakt op persoonlijkheidsrechten
  • Een bekende sporter of artiest kan zich verzetten tegen het gebruik van een Avatar waarmee hij/zij treffend is nagebootst
  • Een NFT fungeert als bewijs van eigendom op een digitaal object en zou als een absoluut vermogensrecht in het BW moeten worden opgenomen
  • Een auteursrechtelijk beschermd werk mag soms wel en soms niet een NFT mag worden opgenomen
  • Voor een platform waarop NFT’s worden verhandeld gelden mogelijk strengere eisen dan voor andere platforms
  • Auteursrecht en portretrecht

Spreker(s)

mr.Diederik-Donk-DOEK.jpg
mr. Diederik Donk

advocaat The Legal Group Advocaten

Bekijk profiel
mr-v2.-ROUNDEL.jpg
mr. Pien Bos

advocaat The Legal Group

Bekijk profiel