Omgevingsvergunning voor het bouwen

Er staat veel op stapel binnen de Omgevingswet. In deze video wordt de omgevingsvergunning voor het bouwen binnen de Omgevingswet besproken.