Opzegverbod tijdens ziekte

Houdt de reden van het ontbindingsverzoek verband met de ziekte van werknemer?Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23 november 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:10136