Ouderschapsverlof of toch niet?

De werkgever wijst het verzoek tot ouderschapsverlof af, vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang. Op grond van de Wet Arbeid en Zorg heeft een ouder na de geboorte van een kind recht op ouderschapsverlof. De werkgever stelt dat er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang, vanwege bezettingsproblemen. Er is echter pas sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang, wanneer de gang van zaken in het bedrijf ernstig zou worden ontwricht door het verlof. De rechter komt tot oordeel dat daar in casu geen sprake van is.Jurisprudentie

Rechtbank Rotterdam 16 februari 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1355