Overgang van onderneming en de band tussen de werknemer en het overgaande ondernemingsonderdeel

Werknemer in deze zaak verzoekt om ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat het salaris van de werknemer niet is betaald. Dit levert volgens werknemer ernstig verwijtbaar handelen op. Blue, de mogelijke werkgever van verzoeker, meent dat de werknemer nooit bij hen in dienst is getreden. In deze uitspraak staat de vraag centraal of sprake is van een overgang van onderneming. De kantonrechter gaat daarbij onder andere in op het Memedovic-arrest.Jurisprudentie

Rechtbank Den Haag 12 juli 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:9104