Overgangsrecht onder de Omgevingswet

De recente inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft al een verandering in het juridische landschap van het omgevingsrecht teweeggebracht. In dit journaal zal in worden gegaan op het overgangsrecht onder de Omgevingswet. De recente ontwikkelingen zullen besproken worden.Jurisprudentie

Rechtbank Oost-Brabant 12 februari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:471
Raad van State 27 maart 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1174