Recente ontwikkelingen evident privaatrechtelijke belemmering en het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht