Recht op verhuis- en inrichtingsvergoeding indien verhuurder een volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning aanbiedt?

Wanneer huurder in geval van renovatie genoodzaakt is om te verhuizen en verhuurder een volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning aanbiedt, kan huurder geen aanspraak maken op de minimumbijdrage aan verhuis- en inrichtingskosten zoals bedoeld in artikel 7:220 lid 5 en lid 6 BW. Er moet sprake zijn van een redelijk en passende voorziening gelet op de persoonlijke omstandigheden van de huurder. Dit vraagt een maatwerkoplossing. Ook indien de huurder geen gebruik maakt van de redelijk en passende voorziening geldt dat geen aanspraak gemaakt kan worden op de minimumbijdrage.Jurisprudentie

Hoge Raad 1 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:493