De voorzieningenrechter oordeelt dat de mondkapjesplicht in bepaalde gebieden in Amsterdam in stand blijft Deze plicht is gebaseerd op de noodverordening en een aanwijzingsbesluit van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De Eisers (Stichting Viruswaarheid) vinden de mondkapjesplicht een onrechtmatige inbreuk op de grondrechten.


Spreker(s)

mr.-Timo-van-Oosterhout.jpg
mr. Timo van Oosterhout

advocaat Stichting VvAA Rechtsbijstand (VvAA)

Bekijk profiel