Rente tijdens de wettelijke vereffening

Op 17 september 2021 beantwoordde de Hoge Raad de prejudiciële vraag of het faillissementsrechtelijke fixatiebeginsel tijdens de wettelijke vereffening van toepassing is ontkennend. Hoe moet er in de praktijk met deze uitspraak worden omgegaan, met name met het oog op renteverplichtingen?Jurisprudentie

Hoge Raad 17 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1272