Strengere regels voor duurzaamheidsclaims

Paul Breithaupt bespreekt 5 vuistregels voor bedrijven voor het gebruik van duurzaamheidsclaims.