Tijdelijke urenuitbreiding: recht op ZW-uitkering?

Leidt een tijdelijke urenuitbreiding tot een recht op een Ziektewetuitkering na afloop van die urenuitbreiding? Maakt de vorm waarin werkgever en werknemer deze uitbreiding afspreken nog uit voor de uitkomst?Jurisprudentie

Centrale Raad van Beroep 18 november 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:2888