Towercast: Europese fusieregels verder aangescherpt.

In dit live webinar bespreken mr. Martijn van de Hel en mr. Cyriel Ruers van Maverick Advocaten wat dit betekent voor M&A-transacties in Nederland. "Ook niet-meldingsplichtige concentraties kunnen misbruik van een machtspositie opleveren, aldus het Europese Hof van Justitie in het veelbesproken Towercast-arrest. In deze zaak verduidelijkt het Hof hoe het concentratietoezicht zich verhoudt tot het verbod op misbruik van een machtspositie uit artikel 102 VWEU. Een cruciaal precedent blijkt het uit 1973 daterende Continental Can-arrest". *rechtJurisprudentie

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 16 maart 2023., ECLI:EU:C:2023:207
Conclusie van advocaat-generaal J. Kokott van 13 oktober 2022., ECLI:EU:C:2022:777
Arrest van het Hof van 21 februari 1973., ECLI:EU:C:1973:22