Twee samenlevers beëindigen hun relatie

In kort geding wordt gevorderd dat de minderjarige en het exclusieve gebruik van de woning aan een van de twee partijen wordt toegewezen. Het Hof oordeelt dat deze twee onderwerpen met elkaar samenhangen en voegt de zaken. Wat mij betreft een uitspraak die van belang is voor de praktijk, waardoor samenwoners twee onderwerpen - waarvoor normaliter een twee aparte procedures zijn voorgeschreven - in een procedure kunnen regelen.Jurisprudentie

Hoge Raad 13 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:684