Uit de hulpverlening naar de strafrechter

Client werd vervolgd voor twee zaken; het mishandelen van hulpverleners toen zij gesepareerd werd in de instelling waar zij verbleef , het pogen een ander door bedreiging met een feitelijkheid, gericht regen die ander, wedrechtelijk te dwingen iets te doen of te dulden en bedreiging. Feitelijk gezien heeft zij wat betreft het tweede feit toen een gesprek escaleerde een mes op haar pols gezet, meerdere malen. Bij het Hof is zij vrijgesproken voor ‘dwang’ ex artikel 284 Sr en is een significatie lagere straf opgelegd en is de schadevergoedingsmaatregel ook verminderd. Cliënte is behept met flinke psychische problematiek, waar zij in het verleden tbs met voorwaarden voor heeft gehad. Deze zaak is in optiek van de verdediging gevolg van falende hulpverlening.