Unieburger en recht op sociale zekerheid | Recht op collectieve voorzieningen | De Zambranoburger | Bevoegdheidsverdeling

In deze online cursus staat de Unieburger, het koppelingsbeginsel en het recht op een uitkering centraal. Na een korte inleiding wordt verkend onder welke voorwaarden een Unieburger verblijfsrecht heeft en onder welke voorwaarden er een recht op een uitkering bestaat. Hierbij zal zowel rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie, als rechtspraak van de nationale rechters, de revue passeren.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Recht op collectieve voorzieningen
  2. De Zambranoburger
  3. Bevoegdheidsverdeling

Spreker(s)

mr.-Aniel-Pahladsingh.jpg
mr. Aniel Pahladsingh

jurist Raad van State, rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie