Actualiteiten UWV ontslagprocedure | bedrijfseconomisch ontslag | compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

De coronapandemie, die vorig jaar februari ons land bereikte, leidde ertoe dat het aantal ontslagaanvragen bij UWV in 2020 verdubbelde. De maatregelen van het kabinet, waaronder de NOW-regeling en de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), zijn juist gericht op maximaal behoud van werkgelegenheid, derhalve het voorkomen van ontslagen. Ondanks de verdubbeling van het aantal ontslagaanvragen bij UWV, lijkt het erop dat de steunmaatregelen van het kabinet effect sorteren, in die zin dat zij een dempend effect hebben op het aantal bedrijfseconomische ontslagen.

Nu voornoemde steunmaatregelen -naar verwachting- per 1 juli aanstaande eindigen, wordt er vanuit gegaan dat veel bedrijven dit voorjaar alsnog werknemers zullen ontslaan.

Jan Meijer, werkzaam als manager Arbeids- en Ontslagrecht op de landelijke afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) van UWV, zal de actualiteiten rondom de UWV-ontslagprocedure voor u op een rij zetten.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Ontslagvolgorde: afspiegeling
  2. Onderneming of bedrijfsvestiging
  3. Uitwisselbare functies
  4. Duur dienstverband
  5. Rangorde bij beëindigen arbeidsrelaties
  6. Herplaatsing
  7. Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Spreker(s)

mr.-Jan-Meijer.jpg
mr. Jan Meijer

landelijk manager UWV WERKbedrijf

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie