Verbetering van kennelijke fouten door de feitenrechter

Het ging in deze zaak om de ingangsdatum van een verplichting tot betaling van kinderalimentatie. Het hof stelde die ingangsdatum vast op de datum van de uitspraak van het hof (en dus niet de datum van de uitspraak van de rechtbank waaraan het hof eerder refereerde). De vrouw meende dat hier sprake was van een kennelijke fout. Het hof verbeterde de kennelijke fout op een andere manier dan door de vrouw was verzocht. De vrouw ging hierop in cassatie, met succes.Jurisprudentie

Hoge Raad 26 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1769