Alimentatie | Nieuws uit de Expertgroep

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

  1. Behoeftigheid
  2. Stelplicht
  3. Kinder - en partneralimentatie
  4. Kosten na de scheiding
  5. Hofnorm
  6. Draagkracht
  7. Forfaitaire woonlast

Spreker(s)

Jan-Bram-de-Groot.jpg
mr. Jan Bram de Groot

senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie