Verduurzaming in het huurrecht: mag verhuurder kosten van een WKO-installatie doorberekenen?

Op basis van het huurrecht kunnen de investerings- en onderhoudskosten voor een WKO-installatie die onroerend is niet als servicekosten doorberekend worden aan de huurder van woonruimte. Een onroerende WKO-installatie behoort tot het gehuurde (onroerende aanhorigheid) en huurder betaalt voor dit gebruik de overeengekomen huurprijs.Jurisprudentie

Hoge Raad 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:61