Moeder wil ruim na het verbreken van de relatie met vader met het minderjarige kind van partijen verhuizen. Vader stemt hiermee niet in. Moeder krijgt van de rechtbank geen toestemming om te verhuizen. Het Hof oordeelt anders en geeft moeder wel toestemming. Moeder heeft volgens het Hof voldoende gemotiveerd dat haar belang om een nieuwe start te maken zwaarder weegt dan de belangen van vader. Het Hof schetst het toetsingskader en motiveert het oordeel.


Spreker(s)