Verschillende verlofregelingen | calamiteiten- en kortverzuim verlof | covid-19 | kort- en langdurend zorgverlof

Het evenwicht tussen werk en privéleven: werkgever en werknemers worden hier (on)gewild mee geconfronteerd. Bestaat er een recht op verlof voor de verzorging van een kind bij ziekte? En geldt dit ook als het een  buurvrouw betreft? Kan de werkgever het verlof weigeren? Gelden er voorwaarden?

De belangrijkste uitgangspunten en de actuele rechtspraak van de Wet Arbeid en zorg (WAZO) worden besproken in de webinars over verlofregelingen. Ook wordt het wetsvoorstel invoering van de Europese Richtlijn om ouders en mantelzorgers beter in staat te stellen arbeid en zorg te combineren behandeld.

PO punt(en): 1

Kosten: € 65,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal


Onderwerpen

 1. Wetgeving
 2. Bijzonder of buitengewoon verlof Cao
 3. In cao of bedrijfsreglement meestal geregeld
 4. Loondoorbetalingsplicht
 5. Betaald verlof
 6. Vakantiedagen inleveren
 7. Annotatie: Rechtbank Rotterdam 5 juli 2005 | zorgverlof gedeeltelijk toegewezen
 8. Annotatie: Rechtbank Rotterdam 5 juli 2005 | Verlof
 9. Calamiteitenverlof
 10. Annotatie: Centrale Raad van Beroep 17 mei 2006 | WW-uitkering
 11. Verlof in samenhang met Covid -19
 12. Kortdurend en langdurend zorgverlof
 13. Langdurend zorgverlof

Spreker(s)

mr.-Muriel-Nolet.jpg
mr. Muriel Nolet

advocaat Unger Nolet Advocaten

Bekijk profiel

In dit webinar te bespreken jurisprudentie