Vrijheid van meningsuiting, discriminatoir proeftijdontslag en actualiteiten over disfunctioneren, opzegging en klokkenluidersbescherming

In het journaal wordt stilgestaan bij de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM / art. 7 Grondwet) en wordt vervolgens als klassieker het discriminatoir proeftijdontslag besproken. Als actualiteiten komen vier uitspraken aan bod. De eerste uitspraak gaat over een werknemer die zich beroept op de klokkenluidersbescherming. In het tweede geval heeft de werknemer zelf haar arbeidsovereenkomst opgezegd. Zij stelt achteraf die opzegging in emotionele toestand te hebben gedaan, wat maakt dat de wil voor de opzegging ontbrak. In de andere twee gevallen verzocht de werkgever de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werknemer, vanwege disfunctioneren (de ‘d-grond’).Jurisprudentie

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:1577
Gerechtshof Den Haag 27 februari 2024, ECLI:NL:GHDHA:2024:183
Rechtbank Oost-Brabant 6 februari 2024, ECLI:NL:RBOBR:2024:440
Rechtbank Limburg 14 februari 2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:711