Wat is de reikwijdte van het geheimhoudingsbeding: derden of zelfs collega's?

De werknemer wordt op staande voet ontslagen nadat hij een collega - die een conflict heeft met de werkgever - van informatie voorziet. De kantonrechter laat het ontslag op staande voet in stand, onder andere vanwege schending van het geheimhoudingsbeding. In hoger beroep oordeelt het hof onder meer over de vraag of het informeren van (een advocaat van) een collega verboden is op basis het geheimhoudingsbeding.Jurisprudentie

Gerechtshof Den Haag 24 januari 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:59