On Demand Webinar

Opname mei 2024

Knb: 1

Knb op aanvraag neem hiervoor contact op

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Huurrecht, Verbintenissenrecht, Sportrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Verzekeringsrecht, ICT-recht, Insolventierecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Letselschaderecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Omgevingsrecht, Gezondheidsrecht, Onderwijsrecht, Onteigeningsrecht, Agrarisch recht, Tuchtrecht, Cassatie, Economisch ordeningsrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht, Strafrecht, Aanbestedingsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Belastingrecht, Slachtofferrecht, Bestuursrecht, Vastgoedrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht, Informatierecht, PrivacyrechtOnderwerpen

  • Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
  • Verscherpt cliëntenonderzoek
  • Art. 3 lid 2 sub d Wwft
  • Art. 8 lid 5 sub e onder 2° Wwft
  • Art. 16 lid 1 Wwft
  • Vrijwaring
  • Artikel 35 Wwft
  • Toezicht en handhaving
  • Dekenbezwaar
  • Sancties
Werkwijze Jurisprudentie