On Demand Webinar

Opname mei 2024

Knb: 1

Knb op aanvraag neem hiervoor contact op

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Erfrecht, Sociaal-zekerheidsrecht, Ambtenarenrecht, Huurrecht, Verbintenissenrecht, Sportrecht, Ondernemingsrecht, Transport- en handelsrecht, Financieel recht, Verzekeringsrecht, ICT-recht, Insolventierecht, Psychiatrisch patiëntenrecht, Letselschaderecht, Vreemdelingenrecht, Asiel- en vluchtelingenrecht, Omgevingsrecht, Gezondheidsrecht, Onderwijsrecht, Onteigeningsrecht, Agrarisch recht, Tuchtrecht, Cassatie, Economisch ordeningsrecht, Burgerlijk procesrecht, Personen- en familierecht, Arbeidsrecht, Strafrecht, Aanbestedingsrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Belastingrecht, Slachtofferrecht, Bestuursrecht, Vastgoedrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht, Informatierecht, PrivacyrechtOnderwerpen

  • Wat is witwassen
  • Terrorismefinanciering
  • MaatregelenStap 1: als de mogelijke client zich aandientHandleidingWwft en UBO-register voor advocatenBijgewerkt tot 31 oktober 2022(NOvA)Anders dan bij de meeste andere ondernemingen die zich aan de Wwft moeten houden, is de Wwft alleen op adv
  • Schikkingsonderhandelingen
  • Artikel 7.3 Voda
  • UBO
Werkwijze Jurisprudentie