Blunders in het strafprocesrecht Jurisprudentie strafrecht | december Online intervisie | Algemene praktijk Actualiteiten strafrecht Bekijk alles
Spreker(s)

mr. Rob ter Haar

plaatsvervangend rechter Rechtbank Overijssel docent Universiteit Utrecht

mr. Marcel van der Horst

raadsheer Gerechtshof Amsterdam voormalig advocaat-generaal bij Ressortsparket Den Haag