Civiel jeugdrecht en jeugdstrafrecht

di 01-06-21

Klassikaal

PO punt(en): 8

Kosten: € 400,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

dinsdag 01-06-2021 | 09:00 uur - 18:15 uur

Locatie: St. Maartenskerk, Kerkplein 1, 5301 EK Zaltbommel (centrum)

Max aantal deelnemers: 28

Doelgroep: Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Strafrecht, Jeugdrecht civiel, Jeugdrecht strafrecht

Goedgekeurd door de Raad voor Rechtsbijstand

De cursus kan  opgegeven worden voor advocaten die zich willen inschrijven voor de specialisatie jeugdzaken (artikel 6b, bijlage 5 onder 3. De cursus kan worden opgegeven door advocaten die al ingeschreven staan voor de specialisatie jeugdzaken ter continuering van hun inschrijving (artikel 6b, bijlage 5 onder 8 en 9).

De positie van jeugdigen in het recht krijgt de laatste tijd steeds meer positieve aandacht. Werd in de afgelopen jaren door de media vooral veel negatieve aandacht besteed aan de jeugdcriminaliteit, de afgelopen jaren staat de aandacht voor de versterking van de rechtspositie van jeugdigen centraal.
Die ontwikkeling is zowel in het jeugdstrafrecht als in het civiele jeugdrecht te zien.
De rol van de advocaat in het jeugdstrafrecht, de bijzondere curator, de jeugdrechtadvocaat (en de eisen die de Raad voor Rechtsbijstand stelt), alsmede actuele jurisprudentie maken duidelijk dat de jeugdige in het recht een duidelijker positie krijgt, ook al is de rechtspositie van een jongeren niet hetzelfde als die van een volwassene in het recht.

In deze cursusdag zal worden ingegaan op de positie van jongeren in het civiele jeugdrecht en in het jeugdstrafrecht.

Onderwerpen


Jeugd civiel:

 • Actualiteiten Kinderbeschermingswetgeving (32 015) en huidige Rechtspositie Pleegouders
 • Minderjarigheid en rechtspositie
 • Positie Bijzondere curator
 • Jeugdhulp
 • Recente jurisprudentie m.b.t. rechtspositie jeugdige personen en kinderbescherming
 • Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
 • Gezagsbeëindiging
 • Gesloten jeugdhulp

Jeugdstrafrecht:

 • Jeugdstraf(proces)recht (incl. recente jurisprudentie)
 • Actueel adolescentenstrafrecht
 • Actualiteiten die gesignaleerd worden vanuit de rechtspraak
 • Rollen en verantwoordelijkheden van ketenpartners

Extra informatie


Extra informatie

De AvdR volgt de richtlijnen van het RIVM/Rijksoverheid op. Mocht een fysieke/traditionele cursus onverhoopt niet doorgaan door de Covid-19 ontwikkelingen dan zullen wij in overleg met de docent(en) trachten de cursus om te zetten naar een online cursus.

Aanmelden

Spreker(s)

Ellen-van-Kalveen.jpg
mr. Ellen van Kalveen

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, voorzitter expertgroep jeugdrechters

Bekijk profiel
mr.-H.A.-Gerritse-image.jpg
mr. Jetty Gerritse

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland

Bekijk profiel

Relevante cursussen