College Besluitvorming vertegenwoordiging en Belangenvermenging en tegenstrijdig belang

do 12-04

Klassikaal

PO punt(en): 6

Kosten: € 425,00 (excl. btw), incl. studiemateriaal

donderdag 12-04-2018 - Deze klassikale cursus is in het verleden.

Aantal deelnemers: 26

Niveau: Verdieping

Mr. E.E.G. Gepken-Jager (universitair docent Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen) zal tijdens dit college onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Besluitvorming vertegenwoordiging.

Mr. dr. B. Snijder-Kuipers (kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek N.V.) zal tijdens dit college onderstaande onderwerpen behandelen op het gebied van Belangenvermenging en tegenstrijdig belang.

Onderwerpen


 • Besluitvorming vertegenwoordiging door mr. Gepken-Jager

  Besluitvorming en vertegenwoordiging bij de BV en NV zijn twee onderwerpen die van groot belang zijn voor de rechtsprakijk. Als een vennootschapsorgaan een besluit niet conform de daarvoor geldende regels heeft genomen, is immers sprake van een nietig of vernietigbaar besluit.

  De vertegenwoordiging speelt in het vennootschapsrecht een belangrijke rol om de binding van de vennootschap aan rechtshandelingen met derden tot stand te brengen. Voor derden die met vennootschappen handelen, is het daarom essentieel te weten welke personen bevoegd zijn om de vennootschap te vertegenwoordigen en ook wat de omvang van de aan deze besluitvorming en vertegenwoordigingsvraagstukken worden vaak als lastig ervaren. In het werkcollege 'besluitvorming en vertegenwoordiging'worden deze onderwerpen behandeld aan de hand van praktische vuistregels. Tijdens het werkcollege worden voorts casusposities besproken en opgelost.

  Deelonderwerpen:

  Besluitvorming
 • Totstandkoming van besluiten
 • Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten
 • Belangrijke arresten

  Vertegenwoordiging
 • Art. 2:130/240 BW
 • Tweehandtkeningenclausule
 • Goede Trouw (Bibolini-arrest)
 • Dwingende en niet dwingende beperkingen
 • Vertegenwoordiging door anderen dan bestuurders

 • Belangenvermenging en tegenstrijdig belang door mr. Snijder

  Tegenstrijdig belang is actueel in uw adviespraktijk. Van besluitvorming naar vertegenwoordiging; is er nu eigenlijk wel iets gewijzigd voor u als adviseur? En wat is uw verantwoordelijkheid als adviseur en wat uw aansprakelijkheid als u niet (geheel) juist adviseert?

  Deelonderwerpen
 • Rol van de adviseur bij (h)er)kennen van tegenstrijdig belang en het helen van gebreken
 • Tegenstrijdig belang bij een eenpersoons BV
 • Is tegenstrijdig belang van belang bij een stichting?

Extra informatie


 

Programma:

09.30-10.00 uur Ontvangst
10.00-11.00 uur College mr.Gepken-Jager
11.00-11.15 uur Pauze
11.15-12.15 uur College mr.Gepken-Jager
12.15-12.45 uur Lunch
12.45-13.45 uur College mr.Gepken-Jager
13.45-14.00 uur Pauze
14.00-15.30 uur College mr. Snijder - Kuipers
15.30-15.45 uur Pauze
15.45-17.15 uur College mr. Snijder - Kuipers
17.15 uur Eind

 

Spreker(s)

mr.-E.E.G.-Gepken-Jager-image.jpg
mr. E.E.G. Gepken-Jager

universitair docent Ondernemingsrecht Rijksuniversiteit Groningen

Bekijk profiel
mr-v2.-dr.-B.-Snijder-Kuipers-image.jpg
mr. dr. B. Snijder-Kuipers

kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Bekijk profiel