Webinar

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: Burgerlijk procesrecht, Vastgoedrecht

In deze cursus wordt u door 2 docenten uit de praktijk op de hoogte gebracht in diverse onderwerpen op het gebied van Bouwrecht.

 • Aansprakelijkheden in de bouw
 • Ontbinding, opzegging en beëindiging bouwcontracten
 • Arbitrage


DEZE CURSUS VALT NIET ONDER HET WEBINAR ABONNEMENT!

Onderwerpen

 • Aansprakelijkheid o.g.v. wet
 • Aansprakelijkheid o.g.v. UAV-2012
 • Aansprakelijkheid o.g.v. UAV-GC 2005
 • Gebreken vs tekortkomingen
 • Annotatie: Rechtbank Den Haag 1 april 2020 | UAV-GC 2005 | Ontwerp- of uitvoeringsverantwoordelijkheid
 • Overzicht uitspraken: Aansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheidsregeling in UAV-GC 2020
 • Aansprakelijkheid vóór oplevering
 • Aansprakelijkheid binnen 2 jaar na oplevering
 • Aansprakelijkheid vanaf 2 jaar na oplevering
 • Aansprakelijkheid voor tekortkoming in realisatie
 • Aansprakelijkheid voor tekortkoming gedurende meerjarig
 • Aansprakelijkheid na afloop MO
 • Aansprakelijkheid onder DNR
 • Rechtbank Den Haag 18 maart 2020 | Aansprakelijkheid onder DNR
 • VARIA
 • UAV-aannemingsovereenkomst
 • Beëindiging
 • Opzegging
 • Opzegging versus beëindiging
 • Wijze van opzegging
 • Stilzwijgende opzegging
 • Annotatie:Rechtbank Rotterdam 6 juni 2018 | Ontbinding wordt opzegging
 • Gevolgen opzegging
 • Bepaling bespaarde kosten
 • Recht op opslagen
 • Annotatie: Hoge Raad 12 april 2013 | Mededelingsplicht aannemer
 • Annotatie: Rechtbank Noord-Holland 9 oktober 2013 | Afrekening bij regieovereenkomst
 • Ontbinding
 • Ieder tekortkoming, tenzij
 • Anticipatieve ontbinding
 • Dwingend recht
 • Annotatie: Rechtbank Zwolle-Lelystad 31 maart 2009 | Bruikbaarheid
 • Schorsing van het werk
 • Overeenkomst van opdracht
 • Loon bij voortijdig einde opdracht
 • Beëindiging volgens DNR 2011
 • Opzeggingsgronden
 • Gevolgen opzegging opdracht
 • Rechten op het advies
 • Waar procederen
 • Arbitraal beding UAV-(GC)
 • Arbitraal beding DNR
 • Arbitraal beding DNR 2011
 • Voordelen arbitrage
 • Expertise in arbitrage
 • Arbitrage, waar geregeld
 • Bevoegdheid
 • Arbitraal beding Woningborgovereenkomst
 • Soorten procedures
 • Spoedprocedures
 • Procedure garantiewoningen
 • Na het vonnis
 • Executie
 • Hoger beroep
 • Akte tot herstel
 • Aanvulling vonnis
 • Vernietiging
 • Herroeping