Webinar

Opname december 2023

Doelgroep: Rechtbijstandsjuristen, Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: AmbtenarenrechtOnderwerpen

  • Wet - en regelgeving
  • Verplicht stellen vertrouwenspersoon
  • Vereenvoudigde behandeling WIA
  • Cao’s & Rechtspositieregelingen Politie
  • Cao’s & Rechtspositieregelingen Defensie
  • WNRA: welke rechter is bevoegd
  • wedertewerkstelling
  • Ontbinding op grond van verwijtbaar handelen
  • herstel
  • Ontbinding op grond van artikel 7:686 BW?