Actualiteiten ambtenarenrecht | najaar 2023 Actualiteiten migratierecht | najaar | 2023 Actualiteiten gezondheidsrecht | najaar Actualiteiten civiel jeugdrecht | najaar 2023 Bekijk alles
Actualiteiten burgerlijk procesrecht | voorjaar

Webinar

In deze online cursus bespreken en becommentariëren 2 vooraanstaande sprekers, mr. Tjalle Hidma, senior rechter Rechtbank Overijssel, oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie en prof.mr. Gert van Rijssen, raadsheer Hof Arnhem-Leeuwarden, bijzonder hoogleraar rechtspraak aan de Radboud Universiteit, uitspraken op het terrein van het Burgerlijk procesrecht.

Onderwerpen

 • Covid 19 en rechtspleging
 • Relevante wetgeving
 • Ontwerp Nieuw Bewijsrecht
 • Schuivende panelen
 • Overzicht uitspraken: Waarheids - en aanwijsplicht
 • Annotatie: Hoge Raad 20 maart 2020 | Onmiddellijkheidsbeginsel
 • Inrichting civiel geding
 • Overzicht uitspraken: Rolverdeling en stelplicht
 • Overzicht uitspraken: Regie móet en regie kán
 • Overzicht uitspraken: Voorlopig getuigenverhoor
 • Annotatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 5 juli 2018 | Voorlopig oordeel en wraking
 • Advocaat als dominus litis
 • Overzicht uitspraken: Varia BPR
 • Partijperikelen
 • Processuele ondeelbaarheid
 • Lotsverbondenheid van procedures
 • Voeging
 • Schadevergoedingsprocedure
 • Ontvankelijkheidsproblemen
 • Ontvankelijkheid Tussentijds hoger beroep tegen deelvonnissen
Spreker(s)

mr. Tjalle Hidma

senior rechter Rechtbank Noord-Nederland oud-hoogleraar Notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen oud-bewerker van het deel Bewijs in de Pitlo-serie

prof. mr. Gert van Rijssen

raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bijzonder hoogleraar rechtspraak Radboud Universiteit Nijmegen