Webinar

Doelgroep: Bedrijfsjuristen, Advocaten

Niveau: Verdieping en actualiteiten

Rechtsgebiedenregister: InsolventierechtOnderwerpen

 • Girale betaling
 • verrekening en actio Pauliana
 • Actio pauliana (art. 42 Fw)
 • faillissementspauliana
 • benadeling schuldeisers
 • faillissementspauliana en verpanding
 • Paritas creditorum
 • Zekerheden
 • rangwijziging bij pandrecht
 • cessie
 • verpande vordering
 • gesecureerde vordering
 • Toepasselijkheid van art. 23 Fw
 • boedelschuld
 • fixatiebeginsel
 • Zekerheden en insolventie
 • Pandrecht en parate executie
 • Retentierecht en blokeringseffect
 • Faillissementspauliana
 • Stil pandrecht en bodemvoorrecht fiscus
 • Verjaring van een regresvordering